DN rapporterar om misstänkte övergrepp där en dörrvakt misshandlat kroggäster. Ännu är det alldeles för tidigt att säga något om detta enskilda fall, förstås. Men fallet illustrerar den mer allmänna fråga som JK tog upp till grankning i våras om det finns en rättssäkerhetsproblematik när det uppstår våldsamheter mellan gäst och vakter på krogen.

Nu skall jag sticka ut hakan: Min egen uppfattning efter att ha suttit med vid ett flertal huvudförhandlingar är att det finns ett problem här. Och problemet är att polisen, åklagare och domstolarna ofta tillmäter uppgifter från vaktpersonalen alltför stor vikt i förhållande till de uppgifter som kommer från motsatt håll. Min bild är att det ofta utvecklar sig på det här sättet: Vakt ingriper mot kroggäst som uppfattas som berusad, kroggäst värjer sig men blir nedbrottad, gästen skadar sig och anmäler krogvakten. Krogvakten kontrar med att anmäla gästen för våldsamt motstånd. Och i en sådan situation så är det mitt intryck att kroggästen ofta har en stor svårighet med att få gehör, även för legitima invändningar. Vakterna är nyktra medan kroggästerna oftast druckit alkohol, vakterna är vana vid situationen medan kroggästen oftast inte är det, osv.

Vad hände egentligen med JK:s granskning för resten? Måste kolla upp det…