”Nöjd? Du har aldrig sett mig nöjd!”

DN:s ledare beklagade igår hur ansvaret för migrationsbesluten flyttats över till domstolarna. Eller snarare: DN beklagar att domstolarna bedömer Irak-situationen som de gör. Det här är inte längre Billströms sak eftersom frågan överlämnats till domstolarna. Men det är ändå på något vis Billströms sak, tycker DN, eftersom det är fel att Billström kan komma undan ansvaret genom att överlämna det till domstolarna. Billström jämförs med Pontus Pilatus! Och så kombineras detta med en bild på minister Billström som raljant visar att ministern själv är för feg för att åka till Irak och det skall på något vis ställas i samband med hur rättsväsendet behandlat Irak-flyktingarnas situation sedan Migrationsdomstolen tog över.

Redan här har DN:s ledare nått en obehaglig nivå med sina insinuationer och personinriktade stilistik. Men det blir värre.

DN ser frågan om överflyttning av ansvaret för migrationsbesluten till domstolsväsendet som en del av en allmän juridikalisering av samhället. Inte vet jag om det stämmer, men det kanske det gör även om politikerna framstår som lika aktiva i beslutsfattandet som någonsin förr. För denna tes hittar hur som helst DN stöd i en D-uppsats från ett universitet och då är det kanske så. Det måste vara en mäktig D-uppsats som klarat av den omfattande empiri som behövs för att styrka DN:s tes om att samhället i stort juridikaliseras. Många rättsområden blir det. 

Så här skriver DN: ”skapandet av Migrationsdomstolen är del av en internationell trend av ”judikalisering”, det vill säga överflyttning av makt från folkvalda politiker till rättsväsendet. Denna utveckling är varken bra eller dålig i sig. Det finns många exempel på att det behövs ökad rättssäkerhet och starkare juridisk självständighet, inte minst i mångförgrenade och komplicerade förvaltningar. Men judikaliseringen kan också drivas av politikernas önskan att befria sig själva från moraliskt och personligt ansvar i medialt oattraktiva frågor.”

DN lyckas återigen med konststycket att skriva en förstaledare som är banal och provocerande samtidigt. Gudarna skall veta att vi behövt mer juridikalisering i Sverige och hur en liberal tidnings ledarsida kan betraka en sådan utveckling som ambivalent framstår för mig som gåtfullt. Det är bristen på domstolskontroll rörande våra grundläggande rättigheter som har varit den stora bristen i folkhemmet – en brist som en kombination av europeiskt inflytande, moderna politiker (i olika politiska läger) och rakryggade domare har ägnat de senaste decennierna åt att komma till rätta med. Rättighetsskyddet har blivit starkare under denna tid och det är oavhängiga domstolar som är bäst skickade att göra gränsdragningarna för hur rättighetskonflikter skall bedömas. Nu kan inte längre kommunalrådet köpa tjänster från svågern utan att riskera domstolsprövning. Nu kan inte längre rättsväsendet dröja för länge med domstolsprövningar i brottmål utan att det kan leda till skadeståndsansvar. Och nu kan inte myndigheterna diskriminera arbetssökande för att få rätt mix av kön, etnicitet eller religion utan att riskera överprövning. Domstolarna har fått ta ett ökat ansvar som safeguards, som bevakare av indivuella rättigheter. En sådan utveckling innebär i och för sig att politikerna får ett mindre ansvar. Men det är ju det som är hela poängen!

DN vill både äta kakan och ha den kvar.

Annonser