Ibland är det inte så lätt att hålla huvudet kallt. Redogörelserna i pressen (se här, här  och  här) för den kränkningsdom rörande mycket grova sexuella övergrepp mot barn som nu kommit från Borås tingsrätt kan få även den mest luttrade att reagera. Straffet blev fjorton år. Som förälder får jag allt svårare att förhålla mig kallsinnig till historier som dessa och det särskilt när det nu finns en dom i målet. Tingsrättens juristdomare var dock skiljaktig så en hovrättsförhandling framstår väl som trolig.

Enbart en tidning redogör för den skadeståndsrättsliga utgången med den något kryptiska informationen att skadestånd att ”mannen dömdes också till att betala en miljon kronor i skadestånd till barnen”, utan att förklara hur skadeståndet fördelats.  Jag har ännu inte läst domen men den skadeståndsrättsliga prövningen framstår som intressant, vad gäller beloppet. Återkommer med mer om detta om jag orkar läsa ännu en dom om sexualbrott den här veckan.

Annonser