Ghezali, svensken på Guantanamo (”Kubasvensken”), ger upp sina försök att erhålla skadestånd från den amerikanska staten. Olika hinder blev övermäktiga, meddelar tidningarna.

Fallet är ett exempel på de svåra frågor som dyker upp när skadeståndsrätten konfronteras med folkrättsliga aspekter. Europakonventionens viktiga betydelse på skadeståndsrättens område är numer tydlig vilket visar sig i HD:s senaste avgörande i ärendet (och som kommenteras av mig i kommande Juridisk tidskrift). En av mina uppsatsstudenter just nu arbetar med frågan om frysningen av pengarna hos organisationen Al Barrakat kan ge upphov till skadeståndsrättsliga konsekvenser och hur de folkrättsliga grunderna för tvångsingreppet påverkar i denna bedömning.

Ghezalis beslut är förståeligt. Men jag beklagar ändå att det inte gick längre – det hade varit ett mål som kunde givit upphov till mycket intressant juridik.

Annonser