Ännu en massaker i USA, ännu en anledning till svenska kommentarer om det absurda i att inte vapentillgängligheten är begränsas för att förhindra händelser som dessa igen. Som vanligt associerar jag mer i termer av personligt ansvar kontra det allmännas ansvar. Och som vanligt så ser jag frågorna i skadeståndsrättsligt ljus. För dessa frågor har varit uppe till prövning i amerikanska domstolar med en kanske oväntad utgång. Vapentillverkarna kan hållas ansvariga.

I fallet Akku-Tek så konstaterade en amerikansk domstol att vapentillverkarna i vissa fall kunde ha ett ersättningsansvar – ett produktansvar – för sådana skador som inträffar vid dödsskjutningar som de i Missouri, under förutsättningen att vapentillverkarna inte gjort tillräckligt för att tillse att deras vapen inte föll i fel händer. Personligen anser jag nog att avgörandet är för långtgående – och att det dessutom vilar på felaktiga slutsatser om kravet på orsakssamband. Men fallet illustrerar också hur skadeståndsrätten medger moraliskt finkalibrerade avvägningar i gränskonflikter mellan olika personers individuella ansvar.

Fallet har även givit upphov till en spännande debatt här och här, där det finns mer info om fallet as such.  

Annonser