En läsare på bloggen frågade mig om min avhandling – en läsare! tanken svindlar – och då vill jag bara ta tillfället i akt att göra litet reklam. Boken kan köpas från de goda människorna på jure (www.jure.se). Här kan man läsa mer om boken. Jag ser framför mig hur jag nu kommer att bada i royalties. Eller, kanske inte. Säljer jag typ tre böcker så är det redan en kioskvältare med avhandlingsmått.

Boken beskriver skadeståndsrätten som ett utflöde ur en liberal rättighetstradition utifrån en förklaringsmodell som brukar kallas ”korrektiv rättvisa”. Men den fokuserar mer på traditionell skadeståndsanalys. Så här presenteras boken på Jures hemsida:

Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. Denna doktorsavhandling undersöker orsakskravets innebörd och position i skadeståndsrätten. Undersökningen visar hur skadeståndsrätten kan beskrivas i termer av korrektiv rättvisa och hur ett sådant rättviseparadigm kan förklara orsakskravets fundamentala roll. Den tidigare dominerande orsaksläran, sine qua non-teorin (eller betingelseläran, ekvivalensläran) undersöks och förkastas som ohållbar. Istället föreslås en orsaksmodell, den empiriska orsaksmodellen, som utgår från skadeståndsrättens individualistiska natur, som kan hantera betingelselärans problem och som tar orsaksbegreppets faktiska karaktär på allvar. I ett appendix behandlas frågan om ansvar för underlåtenhet 

Annonser