Så där börjar ju varje rättsvetenskaplig framställning med självaktning. Så varför inte inleda även denna blogg med en sådan rubrik? Här kommer jag att med jämna mellanrum beskriva den juridiska fakulteten innefrån. Svettigt skvaller från de akademiska korridorerna utlovas härmed.

Not. Det är inte den typen av blogg. Däremot så kommer jag att skriva enkelt om nyare praxis, om förändringar i juristutbildningen, om goda insatser i rättsvetenskapen, om sämre insatser i rättsvetenskapen, om hur det är att undervisa jurister, om europeiska civilrättsharmoniseringar, om rättspolitiska förslag och liknande ämnen.