You are currently browsing the category archive for the ‘stureplansprofiler’ category.

Hovrätten fällde de två för sexualbrott misstänkta – nu dömda – s.k. Stureplansprofilerna. (Se även Svd och HD.) Jag har inte hunnit läsa domen än men kan konstatera att i detta fall så har domstolarna samma uppfattning som medierna och alla de tusentals människor som låtit sig påverkas av vad media rapporterat om målet. Jag ser framför mig vilken storm det hade blivit mot domstolen om den kommit fram till en annan slutsats. Nu lär förhoppningsvis tidningar som Stockholm City åtminstone för ett tag lägga ned krigsföringen mot rättsväsendet.

Ändå: Det är en otäck tendens att medierna i pågående mål berättar historier om rättsfallet som sedan blir helt dominerande och omöjliga att säga emot. I detta fall kanske det visar sig, när vi får litet distans till det hela, att mediernas rapportering stämde väl överens med verkligheten.

Men i andra fall har det inte stämt alls. Och fram tills det finns en lagakraftvunnen dom som är det fortfarande min inställning att det är lämpligt att förhålla sig kallsinnig om man inte själv varit på plats.

I den atmosfär som de rättegångarna numer hålls i – med intensiv mediebevakning och inte sällan demonstrationer – så blir det allt svårare att förhålla sig objektiv, både för domstolarna och för oss andra. Och det är en läskig tendens att media i så hög grad piskar upp stämningar i fortfarande pågående rättegångar. Det har blivit ett slags epidemi. Nu har det till och med spridit sig till DN:s ledarplats. Det är ett nytt klimat som tornar upp för domstolarna och som kommer att få effekter på sikt. Det är en sak att kritisera domslut och domskäl, enskilda eller i grupp. Men det är en helt annan och obehagligare sak att spekulera om sakomständigheter i fall som ännu inte avgjorts.

I detta enskilda fall är det hoppfullt att den mediala uthängningen var korrekt. Och för att göra en personlig kommentar kring själva händelsen när nu hovrätten dömt i målet, vilket jag hitintills avhållit mig från. (Sannolikheten för en prövning i HD bedömer jag som väldigt låg.) Vad är det för mekanismer som får folk att bete sig på det sätt som de nu dömda gjort, vare sig det föreligger samtycke eller inte? Helt obegripligt.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter

  • Jag brukar alltid säga att jag fått sparken eftersom det får mig att framstå som mer obekväm än jag är. Jag är tyvärr så sjukt följsam.* 7 hours ago
  • Under många år var jag ungefär en gång i månaden på en advokatbyrå och höll lunchföredrag tills det bara ebbade ut. Fick jag sparken?* 7 hours ago
  • jag var tidigare kolumnist i DN, innan SvD-tiden, och fick betalt per krönika men så slutade de köpa in krönikor. Fick jag sparken?* 7 hours ago
  • meningslöst semantiskt sidospår med anledning av Birro men jag undrar faktiskt: Får man egentligensparken om man som frilansare hängs av?* 7 hours ago
  • Här är ett tips till dig som tänkt mejla mig för att jag ska "sätta en student att knäcka på" din fråga i ett examensarbete. Don't bother.* 8 hours ago
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 11 429 andra följare